Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Limuzin Servis 720 255 339

» » Kutná Hora

kutná hora

Kutná Hora je, jak již název napovídá, spojená s těžbou stříbra. V roce 1142 první cisterciácký klášter v Čechách byl založen v nedalekém Sedlci a na konci 13. století původní hornická osada z Cuthna antiqua - Stará Kutna - brzy se stala bohatým královským městem. V roce 1300 král Václav II vydal legislativu mining "Ius regale montanorum" av témže roce zahájil mincovní reformu. O století později další král Václav IV, vydal Kutnohorský výnos, kterým se mění poměr hlasů na pražské univerzitě ve prospěch Čechů. Kutná Hora je proto oprávněně považována za pokladnici země, jejíž bohatství dávalo sílu k expanzi Království českého. Jeho historie a jedinečnost byly uznány v roce 1995, kdy bylo město zapsáno na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

Počet osob Vozidlo Ceny
1 - 3 Mercedes E Class 228 €
4 - 7 Mercedes V Class  320 €
1 - 3 Mercedes S Class 380 €