Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Limuzin Servis 720 255 339

» » Kroměříž

Kroměříž

Kroměříž byla založena jako obchodní město na křižovatce obchodních cest. V době církevní kolonizace v první polovině 12. století se stala majetkem olomouckých biskupů. Obec byla povýšena na stav města ve druhé polovině 13. století, ale náboženské války ve 14. století zasadily městu hrozné rány. Rok 1848 byl mezníkem v historii města, kdy sem monarchie přenesla Ústavodárné shromáždění rakouské. Období pokroku začalo a povýšilo město na nejvyšší úroveň duchovní kultury a umění. Je zajímavé nejen svou historií a architekturou, ale i okolní přírodou, která nabízí návštěvníkům celou řadu možností pro volný čas. Každý rok město hostí řadu hudebních festivalů, výstav, konferencí a kongresů. Zahrady a zámek byly zapsány do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO v roce 1998.

Počet osob Vozidlo Ceny
1 - 3 Mercedes E Class 320 €
4 - 7 Mercedes V Class  410 €
1 - 3 Mercedes S Class 480 €