Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Limuzin Servis 720 255 339

» » České Budějovice

české budějovice

Jihočeská metropole s populací jednoho devadesát tisíc byla založena českým králem Přemyslem Otakarem II roku 1265 na soutoku řek Malše a Vltavy (Moldau) jako královské město, aby král mohl posílit své mocenské postavení v jižních Čechách.
Silné opevnění dělalo městu strategicky důležité místo za husitských válek, později stavovské povstání a následné třicetileté války.
Šestnácté století přineslo do centra nebývalý rozkvět a značné zisky plynoucí do městské pokladny zejména z místníh těžby stříbra, jakož i z vaření piva, rybníkářství a obchodu se solí.
Devatenácté století, které bylo charakteristické pro její revoluční technický pokrok vyústil v nový impuls pro rozvoj obchodu a průmyslu. Tramvaj tažená koňmi, postavena v letech 1825 a 1832 jako první na evropském kontinentu, spojený České Budějovice do horního rakouském Linci, a spolu s Vltavské vodní cestě urychlila přepravu zboží. Byly založeny nové podniky jako je továrna na tužky, pivovary, továrna na nádoby a tak dále.
20. století přineslo další intenzivní rozvoj a České Budějovice se staly skutečným ekonomickým a kulturním kapitálem jižních Čech.
Po roce 1990 se stal statutárním městem s vlastním primátorem. Tradiční obchodní a kulturní vztahy byly obnoveny s Rakousku, Německu a dalších evropských zemích.
Mezi významné podniky v této oblasti jsou N. P. Budějovický Budvar a Budějovický Měšťanský pivovar a.s. pivovary, Robert Bosch spol. s.r.o., Madeta Č.Budějovice a.s., Motor Jikov a.s., Koh - i - noor Hardtmuth a.s.
Jihočeská univerzita se svými pěti fakultami působí od roku 1991, kdy byla otevřena v Českých Budějovicích.
Společnost Výstaviště Č.Budějovice a.s. (České Budějovice Výstaviště) má jeden z největších výstavišti v Jihočeském kraji. Mezi nejznámější výstavy jsou Země živitelka, Hobby jaro a podzim.

Persons Type of Vehicle Prices
1 - 3 Mercedes E Class 283 €
4 - 7 Mercedes V Class  370 €
1 - 3 Mercedes S Class 420 €