Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Limuzin Servis 720 255 339

» » Litoměřice

 

Nejstarší místo v Litoměřicích je Cathedral Hill, kde se objevily první slovanské osady v 8. století a kde Slované postavil silný časný středověký hrad, strážce okolních pozemků. Toto hradiště bylo jedním z nejvýznamnějších v Čechách. Díky Kosmasovi, nejznámějšímu českému kronikáři, známe místní slovanský kmen podle jeho názvu - Liutomerici. Ze dne 31. května 993 A. D., existuje písemný důkaz o provincii Litoměřic.
Katedrála HillOne z nejdůležitějších přemyslovských sídel se rozkládá na 6 hektarech. V roce 1057 kníže Spytihněv II našel místní kapitolu a kostel zasvěcený sv Štěpána přestavěn v gotickém stylu v 14. století. V letech 1662 až 1663 byl zničen původní budovy a v letech 1663 - 70 byla postavena Současná katedrála. Jeho hlavní architekt není znám. Domenico Orsi byl pověřen jeho dosažení. Katedrála byla vysvěcena v roce 1681. Dnešní katedrála Věž nahradila dřevěná barokní zvonice v letech 1883 - 89.
Persons Type of Vehicle Prices
1 - 3 Mercedes E Class 228 €
4 - 7 Mercedes V Class  300 €
1 - 3 Mercedes S Class 380 €